Магазин

Показване на 292 резултата

1,089.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 2.5 / 3.0 kW
Отопление: 0.9 / 2.8 / 3.8 kW
SEER: 6.7 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

1,179.00 лв.

Охлаждане: 00.9 / 3.4 / 3.7 kW
Отопление: 00.9 / 3.8 / 4.8 kW
SEER: 6.3 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

2,149.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 5.2 / 6.0 kW
Отопление: 0.9 / 6.3 / 8.7 kW
SEER: 7.78 А++
SCOP: 4.6 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5,699.00 лв.

Охлаждане: 16.12 kW
Отопление: 17.00 + 3.52 kW
SEER: 5.6 А+
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

4,849.00 лв.

Охлаждане: 14.07 (4.96 - 15.46) kW
Отопление: 16.12 (4.40 - 18.49) kW
SEER: 6.5 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

4,799.00 лв.

Охлаждане: 14.00 kW
Отопление: 14,65 kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

3,249.00 лв.

Охлаждане: 7.03 (2.20 - 7.77) kW
Отопление: 7.62 (1.52 - 8.65) kW
SEER: 6.5 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5,699.00 лв.

Охлаждане: - / 6.8 / - kW
Отопление: - / 7.5 / - kW
SEER: 5.5 А
SCOP: 3.86 А

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

7,600.00 лв.

Охлаждане: - / 8.5 / - kW
Отопление: -- / 10.8 / - kW
SEER: 5.5 А
SCOP: 4.01 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

7,800.00 лв.

Охлаждане: - / 8.5 / - kW
Отопление: -- / 10.8 / - kW
SEER: 5.5 А
SCOP: 4.01 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

8,299.00 лв.

Охлаждане: - / 12 / - kW
Отопление: - / 13.5 / - kW
SEER: 5.5 А
SCOP: 3.85 А

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

8,399.00 лв.

Охлаждане: - / 12 / - kW
Отопление: - / 13.5 / - kW
SEER: 5.5 А
SCOP: 3.85 А

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

9,000.00 лв.

Охлаждане: - / 13.4 / - kW
Отопление: - / 15.5 / - kW
EER: 3.01 А
COP: 3.41 А

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

9,199.00 лв.

Охлаждане: - / 13.4 / - kW
Отопление: - / 15.5 / - kW
EER: 3.01 А
COP: 3.41 А

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

3,449.00 лв.

Охлаждане: 1.2 / 7.1 / 8.7 kW
Отопление: 1.9 / 8.8 / 9.5 kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

2,499.00 лв.

Охлаждане: - / 7.2 / 9.8 kW
Отопление: - / 7.5 / 11.1 kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

4,989.00 лв.

Охлаждане: - / 12 / - kW
Отопление: - / 13.6 / - kW
SEER: 5.8 А
SCOP: 3.8 А

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1 R32
1,099.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 2.5 / 3.0 kW
Отопление: 0.9 / 3.15 / 3.5 kW
SEER: 5.8 А+
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1 R32
1,149.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 3.15 / 3.5 kW
Отопление: 1.1 / 3.6 / 4.1 kW
SEER: 5.7 А+
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.3
1,249.00 лв.

Охлаждане: 0.5 / 2.5 / 2.9 kW
Отопление: 0.7 / 3.15 / 3.5 kW
SEER: 6.2 А++
SCOP: 4.3 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.3
1,349.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 3.4 / 3.4 kW
Отопление: 0.9 / 3.6 / 3.7 kW
SEER: 6.2 А++
SCOP: 4.3 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.3
1,999.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 5.0 / 5.0 kW
Отопление: 1.4 / 5.4 / 6.5 kW
SEER: 6.5 А++
SCOP: 4.3 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi упр.
1,599.00 лв.

Охлаждане:  0.9 / 2.5 / 3.4 kW
Отопление:  1.0 / 3.2 / 4.1 kW
SEER:  8.6 А+++
SCOP:  4.8 А++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi упр.
1,849.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 3.5 / 3.8 kW
Отопление: 1.3  / 4.0 / 4.6 kW
SEER:  8.6 А+++
SCOP:  4.7 А++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi упр.
2,199.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 5.0 / 5.4 kW
Отопление: 1.7 / 5.8 / 7.3 kW
SEER:  7.4 А++
SCOP:  4.7 А++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi упр.
2,799.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 1.59 / 1.73 kW
Отопление: 2.0 / 6.8 / 8.6 kW
SEER: 7.4 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi упр.
3,399.00 лв.

Охлаждане: 2.0 / 7.1 / 8.7 kW
Отопление: 2.2 / 8.1 / 10.3 kW
SEER: 7.2 А++
SCOP: 4.4 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.82
1,149.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 2.5 / 2.8 kW
Отопление: 0.8 / 2.8 / 3.9 kW
SEER: 5.5 А
SCOP: 3.82 А

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.4
1,349.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 3.2 / 3.7 kW
Отопление: 1.0 / 3.6 / 4.6 kW
SEER: 7.3 А++
SCOP: 4.4 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4,2
1,889.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 4.5 / 4.8 kW
Отопление: 1.2 / 5.0 / 5.8 kW
SEER: 6.3 А++
SCOP: 4.2 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
1,349.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 2.0 / 2.9 kW
Отопление: 0.9 / 2.7 / 4.3 kW
SEER: 8.5 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
1,499.00 лв.

Охлаждане: 1.0 / 2.5 / 3.0 kW
Отопление: 0.9 / 3.2 / 4.4 kW
SEER: 7.8 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.7
1,699.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 3.5 / 4.0 kW
Отопление: 0.9 / 4.0 / 5.0 kW
SEER: 8.4 А++
SCOP: 4.7 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
2,289.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 5.0 / 5.5 kW
Отопление: 1.3 / 5.8 / 6.6 kW
SEER: 7,0 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
1,450.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 2.0 / 2.9 kW
Отопление: 0.9 / 2.7 / 4.3 kW
SEER: 8.5 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
1,599.00 лв.

Охлаждане: 1.0 / 2.5 / 3.0 kW
Отопление: 0.9 / 3.2 / 4.4 kW
SEER: 7.8 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.7
1,839.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 3.5 / 4.0 kW
Отопление: 0.9 / 4.0 / 5.0 kW
SEER: 8.4 А++
SCOP: 4.7 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
2,399.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 5.0 / 5.5 kW
Отопление: 1.3 / 5.8 / 6.6 kW
SEER: 7,0 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.2
2,249.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 2.0 / 3.4 kW
Отопление: 0.8 / 2.7 / 5.5 kW
SEER: 10 А+++
SCOP: 5.2 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.2
2,499.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 2.5 / 3.8 kW
Отопление: 0.8 / 3.2 / 6.0 kW
SEER: 10.3 А+++
SCOP: 5.2 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1
2,799.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 3.5 / 4.5 kW
Отопление: 0.8 / 4.3 / 6.8 kW
SEER: 9.2 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.7
3,399.00 лв.

Охлаждане: 1.0 / 5.0 / 6.2 kW
Отопление: 0.8 / 6.0 / 8.2 kW
SEER: 8.3 А++
SCOP: 4.7 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.7
3,599.00 лв.

Охлаждане: 1.0 / 6.1 / 6.9 kW
Отопление: 0.8 / 6.8 / 8.8 kW
SEER: 7.8 А++
SCOP: 4.7 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.2
2,349.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 2.0 / 3.4 kW
Отопление: 0.8 / 2.7 / 5.5 kW
SEER: 10 А+++
SCOP: 5.2 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.2
2,549.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 2.5 / 3.8 kW
Отопление: 0.8 / 3.2 / 6.0 kW
SEER: 10.3 А+++
SCOP: 5.2 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1
2,849.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 3.5 / 4.5 kW
Отопление: 0.8 / 4.3 / 6.8 kW
SEER: 9.2 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.7
3,499.00 лв.

Охлаждане: 1.0 / 5.0 / 6.2 kW
Отопление: 0.8 / 6.0 / 8.2 kW
SEER: 8.3 А++
SCOP: 4.7 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.7
3,699.00 лв.

Охлаждане: 1.0 / 6.1 / 6.9 kW
Отопление: 0.8 / 6.8 / 8.8 kW
SEER: 7.8 А++
SCOP: 4.7 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.7
2,849.00 лв.

Охлаждане: 1.2 / 6.3 / 7.4 kW
Отопление: 0.8 / 7.1 / 9.3 kW
SEER: 8.1 А++
SCOP: 4.7 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.5
3,649.00 лв.

Охлаждане: 2.3 / 7.1 / 7.7 kW
Отопление: 2.0 / 8.0 / 10.0 kW
SEER: 7.2 А++
SCOP: 4.5 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.4
4,999.00 лв.

Охлаждане: 2.4 / 10.0 / 10.5 kW
Отопление: 3.2 / 11.2 / 11.5 kW
SEER: 6.6 А++
SCOP: 4.4 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.4
4,499.00 лв.

Охлаждане: 2.3 / 8.0 / 9.7 kW
Отопление: 2.1 / 9.0 / 11.2 kW
SEER: 7.0 А++
SCOP: 4.4 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
789.00 лв.

Охлаждане: 2.60 (1.02 - 3.22) kW
Отопление: 2.93 (0.82 - 3.37) kW
SEER: 6.2 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
819.00 лв.

Охлаждане: 3.50 (1.08 - 4.10) kW
Отопление: 3.74 (1.08 - 4.22) kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
1,369.00 лв.

Охлаждане: 5.20 (1.91 - 6.14) kW
Отопление: 5.57 (1.04 - 6.91) kW
SEER: 6.6 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
1,819.00 лв.

Охлаждане: 7.00 (2.65 - 8.25) kW
Отопление: 7.33 (2.91 - 8.53)) kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi управление
779.00 лв.

Охлаждане: 2.60 (1.02 - 3.22)) kW
Отопление: 2.93 (0.82 - 3.37) kW
SEER: 6.2 А++
SCOP: 4. А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi управление
849.00 лв.

Охлаждане: 3.50 (1.08 - 4.10) kW
Отопление: 3.74 (1.08 - 4.22) kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi управление
1,379.00 лв.

Охлаждане: 5.20 (1.91 - 6.14) kW
Отопление: 5.57 (1.04 - 6.91) kW
SEER: 6.6 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi управление
1,839.00 лв.

Охлаждане: 7.00 (2.65 - 8.25) kW
Отопление: 7.33 (2.91 - 8.53) kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6 / Wi-Fi
899.00 лв.

Охлаждане: 2.5 (1.02 - 3.22) kW
Отопление: 2.92 (0.82 - 3.37) kW
SEER: 8.2 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6 Wi-Fi
999.00 лв.

Охлаждане: 2.5 (1.02 - 3.22) kW
Отопление: 2.92 (0.82 - 3.37) kW
SEER: 8.2 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.2 / Wi-Fi
1,429.00 лв.

Охлаждане: 5.4 (1.96 - 6.21) kW
Отопление: 5.43 (1.37 - 6.97) kW
SEER: 6.8 А++
SCOP: 4.2 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.2 / Wi-Fi
1,939.00 лв.

Охлаждане: 7.0 (2.11 - 8.44) kW
Отопление: 7.68 (1.55 - 9.43) kW
SEER: 6.8 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
1,179.00 лв.

Охлаждане: 2.63 (0.84 - 3.28) kW
Отопление: 2.93 (0.79 - 3.37) kW
SEER: 8.5 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
1,279.00 лв.

Охлаждане: 3.51 (1.31 - 4.36) kW
Отопление: 3.80 (0.87 - 4.54) kW
SEER: 8.5 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5 год. гаранция
1,199.00 лв.

Охлаждане:
2,5 (0,68 – 3,0)
Отопление:
3,2 (0,71 – 3,9)
SEER:  5.7 А+
SCOP:  4.0 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5 год. гаранция
1,339.00 лв.

Охлаждане:
0.75 / 3.30 / 3.50
Отопление:
0.70 / 3.60 / 4.50
SEER:   5.1 А+
SCOP:  4.0 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5 год. гаранция
1,739.00 лв.

Охлаждане:
 1.10 / 4.60 / 5.30
Отопление:
 1.00 / 5.40 / 6.50
SEER:  5,9 А++
SCOP:  4.2 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
1,249.00 лв.

Охлаждане: 0.8 / 2.5 / 3.0 kW
Отопление: 1.0 / 3.2 / 3.9 kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
1,399.00 лв.

Охлаждане:1.0 / 3.3 / 3.6 kW
Отопление: 1.1 / 3.6 / 4.5 kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4
1,699.00 лв.

Охлаждане: 1.2 / 4.2 / 4.7 kW
Отопление: 1.3 / 5.0 / 6.0 kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
1,989.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 5.0 / 5.5 kW
Отопление: 1.0 / 5.4 / 6.0 kW
SEER: 6.3 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4
2,499.00 лв.

Охлаждане: 1.6 / 6.5 / 7.2 kW
Отопление: 1.6 / 7.0 / 8.1 kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
1,499.00 лв.

Охлаждане:
2.5 (0.75 – 3.2)
Отопление:
3.2 (0.8 – 4.8)
SEER:  6.9 А++
SCOP:  4.27 А++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1
1,569.00 лв.

Охлаждане: 0.89 / 2.5 / 3.2 kW
Отопление: 0.9 / 3.2 / 4.8 kW
SEER: 8.6 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1
1,799.00 лв.

Охлаждане: 1.00 / 3.5 / 4.1 kW
Отопление: 1.00 / 4.2 / 5.3 kW
SEER: 8.6 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
2,049.00 лв.

Охлаждане: 1.2 / 4.6 / 5.3 kW
Отопление: 1.1 / 5.5 / 6.5 kW
SEER: 7.8 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
2,189.00 лв.

Охлаждане: 1.2 / 5.0 / 6.0 kW
Отопление: 1.1 / 6.0 / 6.5 kW
SEER: 7.8 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
2,479.00 лв.

Охлаждане: 1.39 / 6.1 / 6.7 kW
Отопление: 1.15 / 7.0 / 7.5 kW
SEER: 7.3 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1
2,749.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 7.0 / 7.7 kW
Отопление: 1.7 / 8.0 / 8.8 kW
SEER: 6.3 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.2
2,549.00 лв.

Охлаждане: 0.8 / 2.5 / 3.5 kW
Отопление: 0.7 / 3.2 / 5.8 kW
SEER: 10.6 А+++
SCOP: 5.2 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1
2,699.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 3.5 / 4.1 kW
Отопление:0.8 / 4.0 / 6.3 kW
SEER: 9.5 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1
3,349.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 4.50 / 5.1 kW
Отопление:0.8 / 4.50 / 6.8 kW
SEER: 8.5 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

New
1,179.00 лв.

Охлаждане: 2.56 (1.3-3.0) kW
Отопление: 2.84(1.3-4.0 kW
SEER: 6.84 А++
SCOP: 4.45 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

New
1,229.00 лв.

Охлаждане: 3.5(1.3-4-0) kW
Отопление: 4.0(1.3-4.8) kW
SEER: 6.87 А++
SCOP: 4.28 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

New
1,949.00 лв.

Охлаждане: 5.1(1.37-6.2) kW
Отопление: 5.62(1.36-6.6) kW
SEER: 6.45 А++
SCOP: 4.42 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

New
2,269.00 лв.

Охлаждане: 6.23(1.8-7.0) kW
Отопление: 6.4(1.48-8.0 kW
SEER: 6.4 А++
SCOP: 4.24 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

New
2,999.00 лв.

Охлаждане: 7.1(2.3-7.3) kW
Отопление: 8.0(2.3-9.0 kW
SEER: 5.3 А
SCOP: 3.81 А

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.06
1,379.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 2.5 / 3.0 kW
Отопление: 1.3 / 2.8 / 4.0 kW
SEER: 6.22 А++
SCOP: 4.06 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.06
1,489.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 3.3 / 3.8 kW
Отопление: 1.3 / 3.5 / 4.8 kW
SEER: 6.21 А++
SCOP: 4.06 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.06
2,199.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 5.0 / 6.0 kW
Отопление: 1.7 / 6.0 / 7.7 kW
SEER: 6.21 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.06
2,699.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 6.0 / 7.0 kW
Отопление: 1.7 / 6.4 / 8.0 kW
SEER: 6.15 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.81
3,499.00 лв.

Охлаждане: 2.3 / 7.1 / 7.3 kW
Отопление: 2.3 / 8.2 / 9.00 kW
SEER: 5,15 А
SCOP: 3,81 А

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.61 R32
1,579.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 3.0 kW
SEER: 6.92 А++
SCOP: 4.61 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.8 R32
1,699.00 лв.

Охлаждане: 3.5 kW
Отопление: 4.0 kW
SEER: 6.62 А++
SCOP: 4.64 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1 R32
2,699.00 лв.

Охлаждане: 5.0 kW
Отопление: 6.0 kW
SEER: 6.72 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1 R32
2,899.00 лв.

Охлаждане: 6.0 kW
Отопление: 7.0 kW
SEER: 6.82 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.81 R32
3,399.00 лв.

Охлаждане: 7.1 kW
Отопление: 8.2 kW
SEER: 5.3 А++
SCOP: 3.81 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1
2,189.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 2.5 / 3.2 kW
Отопление: 1.3 / 2.8 / 4.7 kW
SEER: 8.52 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1
2,429.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 3.5 / 4.0 kW
Отопление: 1.4 / 4.0 / 5.2 kW
SEER: 8.51 А++
SCOP: 5.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
3,079.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 4.2 / 5.0 kW
Отопление: 1.7 / 5.4 / 6.0 kW
SEER: 8.52 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
3,599.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 5.02 / 5.3 kW
Отопление: 1.7 / 5.8 / 6.5 kW
SEER: 7.33 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.3
3,919.00 лв.

Охлаждане: 1.9 / 6.00 / 6.7  kW
Отопление: 1.7 / 7.0 / 8.0 kW
SEER: 6.9 А++
SCOP: 4.3 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.8
4,999.00 лв.

Охлаждане: 2.3 / 7.1 / 8.5 kW
Отопление: 2.3 / 8.2 / 10.2 kW
SEER: 6.11  A
SCOP: 4.81 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
2,699.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 2.4 / 3.3 kW
Отопление: 0.9 / 3.2 / 4.7 kW
SEER: 8.64 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
3,199.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 4.0 / 5.1 kW
Отопление: 0.9 / 4.0 / 5.1 kW
SEER: 7.19 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.24
4,399.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 4.8 / 5.5 kW
Отопление: 1.1 / 5.8 / 7.0 kW
SEER: 7.02 А++
SCOP: 4,24 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
2,749.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 2.4 / 3.3 kW
Отопление: 0.9 / 3.2 / 4.7 kW
SEER: 8.64 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
3,399.00 лв.

Охлаждане: 0.9 / 4.0 / 5.1 kW
Отопление: 0.9 / 4.0 / 5.1 kW
SEER: 7.19 А++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.24
4,399.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 4.8 / 5.5 kW
Отопление: 1.1 / 5.8 / 7.0 kW
SEER: 7.02 А++
SCOP: 4,24 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.15
2,899.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 2.5 / 3.2 kW
Отопление:1.3 / 2.8 / 4.7 kW
SEER: 8.74 А+++
SCOP: 5.15 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.15
3,399.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 3.4 / 4.0 kW
Отопление:1.4 / 4.0 / 5.2 kW
SEER: 8.73 А+++
SCOP: 5.15 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
3,999.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 4.2 / 5.0 kW
Отопление: 1.7 / 5.4 / 6.0 kW
SEER: 7.5 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
4,499.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 5.0 / 5.3 kW
Отопление: 11.7 / 5.8 / 6.5 kW
SEER: 7.5 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.15
2,999.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 2.5 / 3.2 kW
Отопление:1.3 / 2.8 / 4.7 kW
SEER: 8.74 А+++
SCOP: 5.15 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.15
3,399.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 3.4 / 4.0 kW
Отопление:1.4 / 4.0 / 5.2 kW
SEER: 8.73 А+++
SCOP: 5.15 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
4,059.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 4.2 / 5.0 kW
Отопление: 1.7 / 5.4 / 6.0 kW
SEER: 7.5 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
4,499.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 5.0 / 5.3 kW
Отопление: 11.7 / 5.8 / 6.5 kW
SEER: 7.5 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.15
2,999.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 2.5 / 3.2 kW
Отопление:1.3 / 2.8 / 4.7 kW
SEER: 8.74 А+++
SCOP: 5.15 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.15
3,499.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 3.4 / 4.0 kW
Отопление:1.4 / 4.0 / 5.2 kW
SEER: 8.73 А+++
SCOP: 5.15 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
4,099.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 4.2 / 5.0 kW
Отопление: 1.7 / 5.4 / 6.0 kW
SEER: 7.5 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
4,599.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 5.0 / 5.3 kW
Отопление: 11.7 / 5.8 / 6.5 kW
SEER: 7.5 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.15
2,899.00 лв.

Охлаждане: 1.3 / 2.5 / 3.2 kW
Отопление:1.3 / 2.8 / 4.7 kW
SEER: 8.74 А+++
SCOP: 5.15 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.15
3,399.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 3.4 / 4.0 kW
Отопление:1.4 / 4.0 / 5.2 kW
SEER: 8.73 А+++
SCOP: 5.15 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
3,999.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 4.2 / 5.0 kW
Отопление: 1.7 / 5.4 / 6.0 kW
SEER: 7.5 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
4,599.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 5.0 / 5.3 kW
Отопление: 11.7 / 5.8 / 6.5 kW
SEER: 7.5 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.6
4,399.00 лв.

Охлаждане: 1.7 / 5.0 / 5.3 kW
Отопление: 11.7 / 5.8 / 6.5 kW
SEER: 7.5 А+++
SCOP: 4.6 А++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.9
4,699.00 лв.

Охлаждане: 0.6 / 2.5 / 3.9 kW
Отопление: 0.6 / 3.6 / 7.5 kW
SEER: 9.54 А+++
SCOP: 5.9 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.73
5,299.00 лв.

Охлаждане: 0.6 / 3.5 / 5.3 kW
Отопление: 0.6 / 5.0 / 9.0 kW
SEER: 9.00 А+++
SCOP: 5.73 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.5
5,499.00 лв.

Охлаждане: 0.6 / 5.0 / 5.8 kW
Отопление: 0.6 / 6.3 / 9.4 kW
SEER: 8.8 А+++
SCOP: 5.5 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1 R32
1,249.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 2.8 kW
SEER: 7.4 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.4 R32
1,299.00 лв.

Охлаждане: 3.4 kW
Отопление: 4.0 kW
SEER: 7.3 А++
SCOP: 4.4 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.4 R32
1,769.00 лв.

Охлаждане: 4.2 kW
Отопление: 5.4 kW
SEER: 6.9 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1
1,149.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 3.2 kW
SEER: 7.0 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
1,249.00 лв.

Охлаждане: 3.5 kW
Отопление: 4.0 kW
SEER: 7.0 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1
1,799.00 лв.

Охлаждане: 4.0 kW
Отопление: 5.0 kW
SEER: 6.7 А++
SCOP: 3.8 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1 R32
1,550.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 2.8 kW
SEER: 8.52 А+++
SCOP: 5.11 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1 R32
1,849.00 лв.

Охлаждане: 3.4 kW
Отопление: 4.0 kW
SEER: 8.51 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.4 R32
2,099.00 лв.

Охлаждане: 4.2 kW
Отопление: 5.4 kW
SEER: 7.11 А++
SCOP: 4.31 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1 R32
1,249.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 2.8 kW
SEER: 7.4 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.4 R32
1,299.00 лв.

Охлаждане: 3.4 kW
Отопление: 4.0 kW
SEER: 7.3 А++
SCOP: 4.4 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.4 R32
1,769.00 лв.

Охлаждане: 4.2 kW
Отопление: 5.4 kW
SEER: 6.9 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

1,209.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 3.2 kW
SEER: 7.0 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
1,299.00 лв.

Охлаждане: 3.5(0.9-4.15) kW
Отопление: 4.0(0.9-5.7) kW
SEER: 7.0 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1 R32
1,549.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 2.8 kW
SEER: 8.52 А+++
SCOP: 5.11 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1 R32
1,799.00 лв.

Охлаждане: 3.4 kW
Отопление: 4.0 kW
SEER: 8.51 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.4 R32
2,100.00 лв.

Охлаждане: 4.2 kW
Отопление: 5.4 kW
SEER: 7.11 А++
SCOP: 4.31 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1 R32
1,249.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 2.8 kW
SEER: 7.4 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.4 R32
1,299.00 лв.

Охлаждане: 3.4 kW
Отопление: 4.0 kW
SEER: 7.3 А++
SCOP: 4.4 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1 R32
1,769.00 лв.

Охлаждане: 4.2 kW
Отопление: 5.4 kW
SEER: 6.9 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.1
1,150.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 3.2 kW
SEER: 7.0 А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
1,249.00 лв.

Охлаждане: 3.5 kW
Отопление: 4.0 kW
SEER: 7.0 А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.8
1,799.00 лв.

Охлаждане: 4.0 kW
Отопление: 5.0 kW
SEER: 6.7 А++
SCOP: 3.8 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1 R32
1,550.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 2.8 kW
SEER: 8.52 А+++
SCOP: 5.11 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 5.1 R32
1,799.00 лв.

Охлаждане: 3.4 kW
Отопление: 4.0 kW
SEER: 8.51 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.4 R32
2,100.00 лв.

Охлаждане: 4.2 kW
Отопление: 5.4 kW
SEER: 7.11 А++
SCOP: 4.31 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

-25°C
1,579.00 лв.

Охлаждане: 2.5(0.5-3.2) kW
Отопление: 3.2(0.5-5.2) kW
SEER: 6.5  А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

-25°C
1,599.00 лв.

Охлаждане: 3.4(0.9-4.15) kW
Отопление: 4.0(0.9-5.7) kW
SEER: 6.9  А++
SCOP: 4.1 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

-25°C
1,949.00 лв.

Охлаждане: 4.2(0.9-4.15) kW
Отопление: 5.4(0.9-6.0) kW
SEER: 6.1  А++
SCOP: 4.0 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
899.00 лв.

Охлаждане: 2.5 (0.50 – 3.5) kW
Отопление: 2.8 (0.50 – 3.5) kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
949.00 лв.

Охлаждане: 3.2 (0.60 – 3.6) kW
Отопление: 3.4 (0.60 – 4.4) kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
1,389.00 лв.

Охлаждане: 4.6 (0.65 – 5.2) kW
Отопление: 5.2 (0.7-54) kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
1,659.00 лв.

Охлаждане: 6.15 (1.8 – 6.4) kW
Отопление: 6.45 (1.6 – 6.6) kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.0 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
989.00 лв.

Охлаждане: 2.7 kW
Отопление: 3.0 kW
SEER: 6.8 А++
SCOP: 4.1 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
1,049.00 лв.

Охлаждане: 3.5(0.7-4.0) kW
Отопление: 3.67(07-4.5) kW
SEER: 7.0 А++
SCOP: 4.0 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
1,629.00 лв.

Охлаждане: 5.2(1.26-6.6) kW
Отопление: 5.3(1.12-6.8) kW
SEER: 7.0 А++
SCOP: 4.0 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
1,879.00 лв.

Охлаждане: 7.0(1.93-8.85) kW
Отопление: 7.4(1.81-10.63) kW
SEER: 7.0 А++
SCOP: 4.0 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
1,599.00 лв.

Охлаждане: 2.7 (0.70 – 5.0) kW
Отопление: 3,5 (0,7 – 5,5) kW
SEER: 8.5 А+++
SCOP: 5.1 А+++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
1,659.00 лв.

Охлаждане: 3,53 (0,85 – 5,0) kW
Отопление: 4,2 (0,88 – 7,2) kW
SEER: 8.0 А+++
SCOP: 4.7 А+++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
1,999.00 лв.

Охлаждане: 2.7 (0.70 – 5.0) kW
Отопление: 5,57 (1,2 – 9,2) kW
SEER: 6.4 А++
SCOP: 4.0 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

5г. гаранция R32
2,449.00 лв.

Охлаждане: 7,03 (2,0 – 9,0) kW
Отопление: 7,03 (2,0 – 9,5) kW
SEER: 6.3 А++
SCOP: 4.0 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

хиперинвертор
4,149.00 лв.

Охлаждане:3.4 (0.6~5.3) kW
Отопление: 5.0 (0.6~9.0) kW
SEER: 8.5 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

хиперинвертор
3,600.00 лв.

Охлаждане:2.5 (0.6~3.5) kW
Отопление: 3.6 (0.6~7.1)kW
SEER: 8.5 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

хиперинвертор
3,999.00 лв.

Охлаждане:3.4 (0.6~5.3) kW
Отопление: 5.0 (0.6~9.0) kW
SEER: 8.5 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Хиперинвертор
2,099.00 лв.

Охлаждане: 1.5 / 2.5 / 3.5 kW
Отопление: 1.8 / 3.2 / 5.5 kW
SEER: 9.1 А+++
SCOP: 5.1 А+++

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Хиперинвертор
2,599.00 лв.

Охлаждане: 0.8 / 3.5 / 4.0 kW
Отопление: 1.0 / 4.0 / 6.3 kW
SEER:  8.9 А+++
SCOP:  5.1 А+++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Хиперинвертор
3,099.00 лв.

Охлаждане: 1.9 / 5.0 / 6.0 kW
Отопление: 1.7 / 6.0 / 8.7 kW
SEER:  7.2 А++
SCOP:  4.6 А++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Хиперинвертор
2,299.00 лв.

Охлаждане: 0.8 / 2.5 / 3.5 kW
Отопление: 1.0 / 3.2 / 6.3 kW
SEER:  9.1  А+++
SCOP:  4.9 А++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Хиперинвертор
2,899.00 лв.

Охлаждане: 0.8 / 2.5 / 3.5 kW
Отопление: 1.0 / 3.2 / 6.3 kW
SEER:  8.9 А+++
SCOP:  4.8 А++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Хиперинвертор
3,799.00 лв.

Охлаждане: 1.9 / 5.0 / 6.0 kW
Отопление: 1.7 / 6.0 / 8.7 kW
SEER:  7.2 А++
SCOP:  4.2 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

хиперинвертор
2,599.00 лв.

Охлаждане: 1.0 / 2.5 / 3.5 kW
Отопление: 0.8 / 3.2 / 5.4 kW
SEER:  10.5 А+++
SCOP:  5.2 А+++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

хиперинвертор
3,200.00 лв.

Oхлаждане: 0.8 / 3.5 / 4.0 kW
Отопление: 1.0 / 4.0 / 6.3 kW
SEER:  9.5 А+++
SCOP:  5.1 А+++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

хиперинвертор
3,899.00 лв.

Охлаждане: 1.0 / 5.0 / 6.0 kW
Отопление: 1.0 / 6.0 / 8.2 kW
SEER:  8.5 А+++
SCOP:  4.6 А++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

хиперинвертор
5,249.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 6.1 / 6.9 kW
Отопление: 1.8 / 6.8 / 9.3 kW
SEER:  7.5 А++
SCOP:  4.6 А++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi упр.
1,999.00 лв.

Охлаждане: 1.2 / 2.5 / 3.4 kW
Отопление: 1.1 / 3.2 / 4.2 kW
SEER:  8.5 А+++
SCOP:  4.6 А++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi упр.
2,449.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 3.5 / 4.0 kW
Отопление: 1.8 / 4.0 / 5.5 kW
SEER:  8.5 А+++
SCOP:  4.6 А++
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

Wi-Fi упр.
3,199.00 лв.

Охлаждане: 1.4 / 5.0 / 5.4 kW
Отопление: 1.6 / 5.8 / 7.5 kW
SEER:  7.2 А++
SCOP:  4.5 А+
Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.56
2,049.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 3.4 kW
SEER: 5.76  А++
SCOP: 4.56  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.8
3,319.00 лв.

Охлаждане: 5.00 kW
Отопление: 5.80 kW
SEER: 5.89  А++
SCOP: 3.80  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.93
2,149.00 лв.

Охлаждане: 3.50 kW
Отопление: 4.50 kW
SEER: 5.60  А++
SCOP: 3.93  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.18
4,499.00 лв.

Охлаждане: 5.0 kW
Отопление: 5.8 kW
SEER: 5.41  А++
SCOP: 4.18  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.00
3,199.00 лв.

Охлаждане: 3.5 kW
Отопление: 4.5 kW
SEER: 6.48  А++
SCOP: 4.00  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.65
2,449.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 3.4 kW
SEER: 6.53  А++
SCOP: 4.65  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.8
2,849.00 лв.

Охлаждане: 5.0 kW
Отопление: 5.8 kW
SEER: 5.7  А++
SCOP: 3.8  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.9
2,299.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 3.2 kW
SEER: 6.6  А++
SCOP: 4.27  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.27
1,999.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 3.2 kW
SEER: 6.6  А++
SCOP: 4.27  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.2
2,399.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 3.2 kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 3.8 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.8
2,989.00 лв.

Охлаждане: 3.5 kW
Отопление: 4.0 kW
SEER: 5.8 А++
SCOP: 3.8 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.8
3,769.00 лв.

Охлаждане: 5.0 kW
Отопление: 5.8 kW
SEER: 6.2 А++
SCOP: 3.9 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
1,599.00 лв.

Охлаждане: 3.5 kW
Отопление: 3.8 kW
SEER: 6.1 А++
SCOP: 4.00 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.2
3,079.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 3.4 kW
SEER: 6.4  А++
SCOP: 4.2  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.2
3,179.00 лв.

Охлаждане: 3.5 kW
Отопление: 4.5 kW
SEER: 6.4  А++
SCOP: 4.2  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.2
4,129.00 лв.

Охлаждане: 5.0 kW
Отопление: 6.0 kW
SEER: 6.0  А++
SCOP: 4.2  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.3
1,739.00 лв.

Охлаждане: 2.5 kW
Отопление: 3.4 kW
SEER: 5.8  А++
SCOP: 4.3  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.3
1,969.00 лв.

Охлаждане: 3.5 kW
Отопление: 4.2 kW
SEER: 6.0  А++
SCOP: 4.3  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 4.0
2,799.00 лв.

Охлаждане: 5.0 kW
Отопление: 6.0 kW
SEER: 5.9  А++
SCOP: 4.0  А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.8
2,349.00 лв.

Охлаждане: 5.2 kW
Отопление: 5.5 kW
SEER: 5.6 А++
SCOP: 3.8 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.8
1,959.00 лв.

Охлаждане: 3.5 kW
Отопление: 4.0 kW
SEER: 5.6 А++
SCOP: 3.8 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.

SCOP 3.8
1,579.00 лв.

Охлаждане: 2.6 kW
Отопление: 2.8 kW
SEER: 5.6 А++
SCOP: 3.8 А+

Цената е с вкл. монтаж и анти-вибрационни тампони.