Количка
Sad Face Icon Нямате добавени продукти в количката!

Общи условия

Общи условия на сайта

Раздел I Общи положения

Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Озон 3” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на http://ozon3.bg .

Раздел II Общи условия за ползване на сайтовете на Озон 3

Чл. 2. Следните условия са условията на споразумението между Вас и Озон 3. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайтовете на Озон 3

Чл. 3. Цени.

Чл. 4. Поръчки и доставка на стока и/или услуга

Чл. 5. Плащане

Чл. 6. Договорът за продажба от разстояние между Озон 3 и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 7. Общи условия за връщане/замяна на стока

ВАЖНО: При упражняване на правото за разваляне на договор от разстояние от клиентите на Озон 3 ЕООД, след извършен монтаж на климатик/ци, клиентите следва да имат предвид, че във връзка с чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗЗП: Озон 3 ЕООД е в правото си да удържи сумата, представаляваща разхода за извършен монтаж и последващ демонтаж, изчислен според действащата ценова листа. При получаване на стоката в сервизната база на Озон 3 ЕООД, се извършва оглед и оценка на същата. Ако се установи, че тя не отговаря на горепосочените условия за връщане/замяна, на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, Озон 3 ЕООД има право да направи обезценка на стоката в размер от 10 % до 100 % при пълна щета от стойността и, за което се съставя протокол. Протоколът се съставя в присъствието на клиента или му се изпраща в писмен вид по ел. поща, посочена във формуляра.

Чл. 8. Гаранционно обслужване

Озон 3 указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/ ), както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

Чл. 9. Допълнителни условия

0 0 0